Universell utforming er ikke bare til hjelp for blinde og svaksynte. Det vil hjelpe deg!

Tradisjonelt sett tenkes det ofte på svaksynte og blinde når man snakker om universell utforming (uu) og tilgjengelighet på nett. Vi snakker gjerne om talesyntese, leselist og nettleseren Jaws. Selv om at argumentet om at Google er «blind» brukes for å forklare viktigheten, blir uu lett nedprioritert i prosjekter hvor blinde og svaksynte ikke anses som en primær målgruppe. Dette er synd. Riktig nok er dette en veldig viktig brukergruppe å ta hensyn til, men universell utforming handler om så mye mer.

En definisjon jeg har hentet fra Wikipedia og tilpasset litt: «Universell utforming betyr at nettsider og tjenester, skal lages slik at alle skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler». Med det i bakhodet har jeg sett på noen av retningslinjene for tilgjengelig webinnhold, og hvorfor det er viktig for akkurat deg.

Close up of a fingers with beautiful nail typing on keyboard.

©iStockphoto.com/maxphotography

 1. Retningslinje 1.1: Gi alternativer til alt ikke-tekstlig innhold
  Teksting av filmer er til stor hjelp for døve. Det vil også hjelpe deg når du sitter på biblioteket eller på bussen uten høretelefoner, og vil få med deg innholdet i filmen.
 2. Retningslinje 1.4.2: Retningslinjene sier også at dersom en lyd spilles av automatisk skal det være mulig å styre denne uavhengig av PC-ens eller telefonens volumkontroll.
  Dette vil hjelpe blinde som bruker tekstopplesning, men det vil også hjelpe deg når din favorittsang blir ødelagt av en annen bakgrunnsmusikk.
 3. Retningslinje 1.4.3. Man skal ha tilstrekkelig kontrast mellom tekstfarge og bakgrunn.
  Dette vil hjelpe svaksynte, men det vil også hjelpe deg når du sitter på terrassen med nettbrettet ditt i sterkt sollys.
 4. Retningslinje 2.1. Funksjonalitet skal være tilgjengelig med tastatur.
  Dette hjelper de som har fått musesyken, men vil også hjelpe alle deg når du plutselig ikke har mer batteri igjen på den trådløse musen.
 5. Retningslinje 2.4. Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.
  Dette vil hjelpe deg når du kommer til et nettsted på en annen side enn forsiden, for eksempel fra et søk på Google.
 6. Retningslinje 3.1. Gjør innholdet leselig og forståelig.
  Dette punktet trenger ingen videre forklaring.
 7. Retningslinje 4.1. Sørg for best mulig kompabilitet med aktuelle og fremtidige brukeragenter (nettlesere).
  Hjelper deg dersom du ikke ønsker å lage nytt nettsted hvert år.

Er du overbevist om at universell utforming er bra for deg? Ikke? Skriv hvorfor i kommentarfeltet, eller kjør debatt med @aeslettebo på Twitter.