Spørreundersøkelser kan være en nyttig måte å skaffe brukerinnsikt om et produkt eller en tjeneste. Men det er et par ting det er lurt å tenke igjennom før du kaster deg rundt.

1. Planlegging av spørreundersøkelsen. Før du starter er dette viktige spørsmål du bør ta stilling til:  

  • Hvorfor gjennomfører du en spørreundersøkelse?
  • Hva er omfanget av spørreundersøkelsen? Hvor mange spørsmål tenker du å stille, samt hvor mange svar trenger du og hvor mange må du spørre?
  • Hvordan skal du gjennomføre den? Hvilke distribusjons- og analyseverktøy skal du bruke, hvordan skal du rekruttere respondenter. Via sosiale media, e-post, lenke på nettsted eller oppsøke dem personlig?
  • Hvem ønsker du svar fra? Hvem er i målgruppen din?

Så noen tips til spørsmålsskrivingen:

2. Hvor mange spørsmål kan du stille?

Dette kommer helt an på hvor engasjerte respondentene er i temaet for spørreundersøkelsen. Spør du om noe som er viktig for respondentene dine kan du tillate deg å stille flere spørsmål og forvente høyere svarprosent. En tommelfingerregel kan være 10 – 15 spørmål, begynner du å gå utover dette kan det være behov for å dele det opp i flere undersøkelser.

3. Vær ærlig!

Du bør gi en indikasjon på hvor mange minutter det skal ta å gjennomføre undersøkelsen. Gjør en test på et par kandidater, så har du en viss peiling. Antar du at det tar 8 minutter, så ikke skriv 3 minutter. En progressbar eller tall på stegene kan også være med på å holde motet oppe i løpet av undersøkelsen. Det er også viktig å skrive en introduksjon om formålet med undersøkelsen, og hvordan dataene vil bli brukt. Samt å ha en tydelig kontaktperson som de kan henvende seg til om de blir usikre eller har spørsmål. Tydelig avsender og gjenkjennelse til organisasjon med logo kan også være med på å gjøre respondentene tryggere på at undersøkelsen er ekte og seriøs.

4. Fatt deg i korthet!

Folk er travle. De har som regel andre ting å gjøre enn å svare på dine spørreundersøkelser, selv om det er veldig viktig for deg.  Det kan være fristende å slenge på diverse spørsmål man lurer på, men da risikerer du at respondentene går lei og du får få svar.

5. Rekkefølgen er viktig!

Som i mange andre øvelser så er det lurt å tenke en tredeling, med en oppvarming, en hoveddel og en avsluttende del. I oppvarmingsdelen bør det være spørsmål som er lette å svare på og som gjør respondenten kjent med strukturen i spørreundersøkelsen. I hoveddelen har du de viktige spørsmålene. Det som er kjernen av det du trenger å finne ut i spørreundersøkelsen. Og i den avsluttende delen putter du demografiske spørsmål og evt gir dem en mulighet til å kommentere. En del respondenter kan synes dette er ubehagelig å svare på demografiske spørsmål eller andre ting de synes er sensitive. Så om du mister dem her, har du fått vite deres synspunkter på hovedspørsmålene.

6. Formuler deg presist!

Både spørsmålene og svaralternativene må være enkle å forstå. Det må være relevante i forhold til det temaet du spør om. I tillegg må svaralternativene være gjensidig utelukkende. Hvis jeg er 25 år og jeg må velge mellom 20-25 år eller 25 – 30 år vet jeg ikke hvilken kategori jeg skal velge.

7. Vær nøytral!

Det kan ligge mye føringer i hvordan du formulerer spørsmålene og hvilke svaralternativer du gir. Det er viktig å gå noen runder med tekstene for å være sikker på at både spørsmålene og svarene er så nøytrale som mulig. Det kreves ofte noe innsikt om målgruppen for å vite hva som er gode svaralternativer på et gitt spørsmål og at du dekker alle alternativer. Tenk også på at du ikke er provoserende eller støtende i formuleringene dine.

8. Vær konsekvent!

Hvis du introduserer en svar skala med 5 valg, fra negativt til positivt, så følg denne igjennom spørreundersøkelsen. Ikke snu skalaen på noen spørsmål. Du risikerer at respondenten tror hun har forstått strukturen din, og svarer raskt nedover, men så har du snudd opp-ned på alternativene og hun svarer motsatt av hva hun mente.

9. Bruk motivasjon!

Ett siste tips i forbindelse med gjennomføring av en spørreundersøkelse er verdien av å ha en ekstra motivasjon.

Selv om du har en relevant spørreundersøkelse for målgruppen kan det gi det mange flere svar om du kan friste med en motivasjon til de som fullfører spørreundersøkelsen. En slik type motivasjon er gjerne de kan være med i trekningen av en premie.

Muligheten til å vinne en iPad kan øke svarmotivasjonen betraktelig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørreundersøkelser er en av mange former for brukerinnsiktsstudier vi benytter oss av når vi skal skape gode brukeropplevelser!

Har du noen andre tips til den gode spørreundersøkelsen?