Innlegg
Oppskrift for et godt og universelt utformet foredrag

Oppskrift for et godt og universelt utformet foredrag

Opplevd å ikke se presentasjonen fordi personen som sitter foran skygger for? Eller å ikke få med deg poenget fordi konsentrasjonen var borte et øyeblikk? Det har jeg! Det har derfor satt i gang tankeprosessen min om hvordan jeg selv holder presentasjoner. Jeg ble oppmerksom på tilrettelegging av presentasjoner da jeg holdt foredrag på transportkonferansen...
Tjenestedesign for buss for tog

Tjenestedesign for buss for tog

Mye har blitt skrevet i mediene om buss for tog-situasjonen på Østfoldbanen. Jernbaneverket jobber med togskinnene sør for Oslo, noe som gjør at NSB må frakte passasjerene sine med buss. Dette har i år, som tidligere år, ikke gått smertefritt. Det fortelles om bussjåfører som ikke kan veien, og kraftig underkapasitet på bussene, plattformen og...