Seth Godin kaller Call-To-Actions for bananer. Og brukerne dine, er apekatter. Målet for apekatten er å finne bananen på under 3 sekunder – før de gir opp og drar sin vei. Oppmerksomhetstiden til apekattene går stadig nedover, så nå begynner hvert nanosekund å bli kritisk. Som webdesigner og UX’er er det få dager man ikke...