Opplevd å ikke se presentasjonen fordi personen som sitter foran skygger for? Eller å ikke få med deg poenget fordi konsentrasjonen var borte et øyeblikk? Det har jeg! Det har derfor satt i gang tankeprosessen min om hvordan jeg selv holder presentasjoner. Jeg ble oppmerksom på tilrettelegging av presentasjoner da jeg holdt foredrag på transportkonferansen...