tjenestedesign
Tjenestedesign for buss for tog

Tjenestedesign for buss for tog

Mye har blitt skrevet i mediene om buss for tog-situasjonen på Østfoldbanen. Jernbaneverket jobber med togskinnene sør for Oslo, noe som gjør at NSB må frakte passasjerene sine med buss. Dette har i år, som tidligere år, ikke gått smertefritt. Det fortelles om bussjåfører som ikke kan veien, og kraftig underkapasitet på bussene, plattformen og...
Slik lager du en service design blueprint for tjenesten din!

Slik lager du en service design blueprint for tjenesten din!

Når man jobber med tjenester kan dette være et veldig nyttig verktøy å bruke. En blueprint skal beskrive alle aspekter ved tjenesten i nok detalj slik at den kan verifiseres, implementeres og vedlikeholdes.
Tjenestedesign på 1-2-3-4-5!

Tjenestedesign på 1-2-3-4-5!

Tjenestedesign på norsk, service design på engelsk, handler om å gjøre tjenesten du leverer nyttig, brukervennlig, effektiv og attraktiv. Her kommer 5 overordnede prinsipper og litt om hva tjenestedesign er.