Det kommer stadig nye stilretninger innenfor kunst og kultur, og nye uttrykk er ofte påvirket av eller en motvekt til gamle uttrykk.

Touch-grensesnitt
Den nye tidsregningen begynner i 2007 med at Apple revolusjonerer mobilbransjen med iPhone og touch-skjerm. Dette var en radikal motvekt til telefoner og grensesnitt som var tilgjengelig da. Visuelt bruker Apple i varierende grad såkalt skeuomorphism til å tydeliggjøre funksjonalitet, en praksis som har fått mer og mer kritikk etter hvert.

Fragmentering
Med “Holo-Theme” fikk Android-platformen endelig et eget formspråk (fra og med versjon 3.0). Designet løser også utfordringene med fragmenteringen av skjermstørrelser, proposjoner og oppløsning den platformen har.

Digital-native
Når Microsoft endelig satte seg til bords gjorde de det ordentlig. Designspråket i Windows 8 må sies å være et dristig valg av en gammel dinosaur. I tillegg til å være tilpasset flere skjermstørrelser introduserte de horisontal scrolling og streng grid, hieraki og typografi. Designet er hel-digitalt og strippet for fysiske referanser.

Den nye vinen
Designet til Android og Windows 8 er iferd med å bli populære nå og har begynt å påvirke andre, se bare på:

Nye MySpace

Nye MySpace har tydelige referanser til Windows 8 grid og typografi, og Android meny og fargebruk.

Letterpress

Ordspillet Letterpress på iOS minner veldig om Windows 8 med sin strenge grid, flate farger og ikoner. Ironisk nok er det Atebits og iOS superstar Loren Brichter (Tidligere Apple, Tweetie og Twitter) som har laget spillet.

PS! Det kom nylig melding om at Scott Forstall har fått sparken i Apple og at Jony Ive har overtatt designansvaret for brukergrensesnitt på både iOS og OS X. Ryktene sier også at Ive er en motstander av skeuomorphism..