Når du først har bestemt deg for å gjennomføre en en brukertest kommer straks spørsmålet opp: Hvem skal vi teste på? Og det er ikke alltid så lett å ha ett klart svar på dette. Enkelte eksperter, som Steve Kruger argumenterer at det ikke er så viktig hvem du tester på, så lenge du bare tester. Jeg må si meg veldig uenig i dette. Etter å ha gjenomført mange brukertester er det en ting som er veldig klart for meg, du er alltid veldig klar over når du har gjennomført en test på en bruker som ikke burde være inkludert i testen. Enten det er brukeren som kan alt for mye om det du tester på, er brukere som ikke har basisferdighetene som må til for å gjennomføre testen, eller rett og slett brukeren som er helt på siden av den egentlige brukergruppen du er ute etter. 

 

Hvem skal vi ikke teste på?

Det er noen enkle regler som man kan gjøre for å fjerne de mest åpenbare problemene:

  • Ikke gjør formelle tester på familie. Du kjenner de alt for godt og det vil påvirke resultatet enten du vil eller ikke. Jeg gjennomfører allikevel mange generalprøver på familie, siden deter en rask måte å sjekke om testen fungerer som den skal.
  • Ikke test på kollegaer. Er kollegene dine som mine er har de alt for høy kompetanse, og sansynligvis vil de ha langt mindre problemer enn menig mann. Det er selvsagt flott å gjennomføre uformelle tester på kolleger også.
  • Ikke test på klienter, hvis ikke det er en løsning de skal bruke selv. Klientene har for mye kunskap om produktene sine, noe som gjør at de gjerne vil ha mindre problemer en menig mann. Klientene har også ofte  faguttrykk som menig mann ikke kjenner. Hvis vi tester på klientene får vi ingen gode resultater på formuleringene som er brukt i designet.

 

Så hvem skal vi teste på?

Hvis du har utviklet personas, er dette ett veldig bra sted å begynne. Personas vil kunne fortelle deg mye om egenskapene til den arketypiske brukeren til produktet. Hvis du har flere personas som har vidt forskjellige bruksområder/produktkjennskap bør du teste ett godt utvalg fra hver av personasene. Det er klart at her må du gjøre avveininger mot hvor mange brukere budsjettet tillater.

Hvis du ikke har personas å gå utfra, bør du gjøre ett lite stykke arbeid med å analysere hvem som er hovedmålgruppen for produktet. Her er det like viktig å definere hvem som ikke hører inn i brukergruppen. Jeg kan gi noen eksemper:

  • Hvis du skal teste en mobilapplikasjon er det viktig at brukerne allerede bruker mobilplattformen du skal teste på. Hvis ikke kan testresultatet bli farget av plattformen.
  • Hvis du skal teste en ny nettbank, er det viktig at brukerne ikke jobber i bank- og finanssektoren, da de vil være alt for kjennt med bank- og finansuttrykk.
  • Hvis du skal teste på barn, er det viktigere at du får barn med rett modenhet enn at du får en spesifikk alder.

 

Hvis du bruker rekruteringsbyrå sørger en godt definert bruker for at du får brukere som gir deg best mulig resultater. Jeg liker også å teste 1-2 personer mer en hva som strengt tatt er nødvendig. Det har hendt at selv om målgruppen var vel definert snek det seg inn en bruker som ikke burde ha vært der.