Brukertesting er noe vi alltid burde gjøre, men slett ikke alle designprosjekter blir brukertestet. Dette henger sammen med at de fleste prosjekter har ett stramt budsjett og det er vanskelig å rettferdiggjøre testing hvis budsjettet for wireframing, design og implementering allerede er hardt presset. Det kan jo virke logisk å heller bruke pengene på å lage løsningen istedefor å teste løsningen. Men denne strategien leder ikke nødvendigvis til det beste resultatet. Så hvorfor bør brukertesting alltid være en del av din strategi?

 

Verifiserer antagelser og avgjøre uenigheter innad i prosjektet

I mange prosjekter opplever vi at det er uenigheter innad i prosjektteamet. Ofte er konflikten begrunnet i at klienten føler de har god forståelse av sine kunder og deres behov og de har opplevelse at dette ikke går overens med de retninger som UX designerne kommer med. Dette kan oppleves som frustrerende for begge parter, siden man fra sitt ståsted føler at en har rett. Ved å gjennomføre en brukertest har man muligheten til å få avklare disse uenighetene. Det er ingenting som fungerer bedre en å kunne si: vi testet, og fant at dette fungerer best”

 

Muligheten til å prøve forskjellige retninger

Noen ganger har vi flere radikalt forskjellige ideer i begynnelsen av et prosjekt, og kan bare  realistisk bruke en av de i det endelige designet. Da gir brukertesting muligheten til å rask tegne ut de forskjellige løsningene og få testet disse. Dette gir reell informasjon om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

 

Fikse mindre problemer, 

Jeg har enda til gode å teste et design hvor vi ikke finner flere små justeringer som vil kunne heve designet. Disse “problemene” er ofte så små, at de hver for seg er vanskelig å oppdage og kanskje ikke virker så viktige, men samlet sett kan de ta vekk noe av glansen fra et ellers strålende design. Det er ofte også små justeringer som skal gjøres for å optimalisere designet. Dette gjør at det ferdige produktet blir mer intuitivt å bruke, og vil kunne gi en bedre brukeropplevelse

 

Få bedre innsikt i hvordan brukere faktisk oppfører seg

For å kunne lage gode brukeropplevelser er vi avhengig av å ha gode kunnskaper om hvordan brukerne faktisk oppfører seg. Det er mye vi kan vite basert på kjente brukermønstre, “best practices” og eksisterende litteratur, men brukertesting gir muligheten til virkelig å utvide horisonten. VI kan se hvordan brukere faktisk oppfører seg, og finne ut hva de egentlig tenker. Hver gang du gjennomfører en brukertest vil du  øke kunnskapsnivået ditt, og lære ting som du så kan bruke i fremtidige prosjekter.

 

Betrygge interessenter

I de fleste prosjekter er det en rekke interessenter å ta hensyn til, og det er slett ikke alltid lett å betrygge alle interessenter. Her er brukertesting genialt. For det første har det en naturlig betryggende effekt å vite at dette vil bli testet før det blir implementert. For det andre gir en god upartisk bruker test rapport ett godt fundament for å vise at prosjektet gruppen ønsker ett best mulig design.

 

Og alt dette er uten å nevne den mest åpenbare grunnen til å teste. De store show stoperne som en ikke ville ha gjort noe med uten brukertesting. Så inkluder brukertesting i din digitale strategi.