Erling Andreas Arnestad
Erling Andreas Arnestad
Erling Andreas er UX-designer i Knowit Reaktor Bergen. Han er lidenskapelig opptatt av gode brukeropplevelser, og liker å jobbe mot mange forskjellige plattformer. Når han ikke lager gode brukeropplevelser sysler han mye med brukertesting av andres design.
Innlegg >
Anne Lise Bergem
Anne Lise Bergem
Anne Lise er UX designer hos Knowit i Bergen og redaktør på bloggen her. Utdannet industridesigner fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo og har jobbet som designer siden 2003. Tvitrer på @annelisebergem
Innlegg >

Siri Bergmann Stølen
Siri Bergmann Stølen
Siri er interaksjonsdesigner i Knowit Oslo. Hun har en master i informatikk: design, bruk og interaksjon fra Universitetet i Oslo. Siri brenner for gode brukeropplevelser, og har erfaring med prototyping og brukertesting i tillegg til grafisk design.
Innlegg >
Anders Brenna
Anders Brenna
Anders er en teknologioptimist som liker å formidle mulighetene som ny teknologi byr på, men er samtidig spesielt opptatt av hvordan potensialet skal hentes ut i praksis. For ham er teknologien endelig moden nok til at den ikke er målet i seg selv, men middelet for å nå målet.
Innlegg >

Are Bu Vindenes
Are Bu Vindenes
Are har hovedfag i visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Bergen og har lang erfaring med design og koding.
Innlegg >
Christian Buvik
Christian Buvik
Christian har 5 års erfaring som Freelance Designer, og har jobbet som selvstendig næringsdrivende med grafisk- og webdesign for trykte og digitale medier. De siste årene har Christian jobbet mye med utviklingen av de forskjellige plattformene til mobiloperatøren Chess. Fokus er nå rettet mot bedre brukeropplevelser på web og mobil.
Innlegg >

Tor Martin Bøe
Tor Martin Bøe
Halstudert røver i jus, sosiologi og historie. Jobbet med reklame og design siden 1997. Multikompetent Art Director som kombinerer forretningsforståelse med idé- og konseptutvikling. Har stått bak svært mange av byråets prisvinnende arbeider. Skriver om og kommenterer popmusikk i VG.
Innlegg >
Anders Ekkje Slettebø
Anders Ekkje Slettebø
Anders lager gode brukeropplevelser. Utdannet informasjonsviter med åtte års bransjeerfaring. Arbeider med interaksjonsdesign, brukertesting og universell utforming.
Innlegg >

Øyvind Eliassen
Øyvind Eliassen
Øyvind har erfaring med grafisk design og webdesign, samt undervisning siden 2003. Han har også tidligere jobbet redaksjonelt og har bred erfaring med innholdproduksjon på forskjellige flater. Ut over tradisjonell designkompetanse har han kunnskaper om markedsføring og medieteori. Web- og interaksjonsdesign er i løpet av de siste årene blitt hans spesialfelt. Øyvind har vært hovedlærer i webdesign på høgskolenivå og er sensor på bachelor-nivå.
Innlegg >
Remi Evjenth Løvik
Remi Evjenth Løvik
Remi Evjenth Løvik er interaksjonsdesigner i Knowit Stavanger. Remi er utdannet informasjonsdesigner og har erfaring innen design og brukervennlighet på både trykte og digitale flater. Remi har bachelor i mediedesign, master i informasjonsdesign og har skrevet masteroppgave rundt interaksjonsdesign for digital multiplattform-publisering. Erfaringer og utdanning er hovedsakelig rettet mot digitale plattformer og kompetanse på digital publiseringsteknologi.
Innlegg >

Håvard Gundersen
Håvard Gundersen
Håvard har bred erfaring fra prosjekter innen flere av Reaktors virksomhetsområder, og leder store systemutviklingsprosjekter; både som teamleder for Reaktors webutviklingsteam, som keyaccount manager for strategisk viktige kunder og som forretningsutvikler i tverrfaglige kundecaser. I dag leder han teamet som fokuserer på brukeropplevelse og digital kreativitet.
Innlegg >
Magnus Handeland
Magnus Handeland
Nesten 10 års erfaring fra utviklingsprosjekter og forretningsutvikling, der han bla. har bygget opp et leveranseapparat bestående av utviklere og prosjektledere i Øst-Europa. Magnus har vært prosjektleder for flere store systemutviklingsprosjekter, som teamleder for Knowit Reaktor Magmas prosjektlederteam og som forretningsutvikler i tverrfaglige kundecaser.
Innlegg >

Stian Haugland
Stian Haugland
Stian er en interaktiv designer med åtte års erfaring fra både trykte og digitale medier. Han har en allsidig kompetanse innenfor digital kommunikasjon, og har jobbet med strategiske og kreative prosesser, web-/interaksjonsdesign og animasjon for en rekke store bedrifter. Stian har bakgrunn fra e-lærings- og reklamebransjen, og har en BA (Honors) i Graphic Design fra University of Hertfordshire. Han har også studert animasjon og 3D i Oslo.
Innlegg >
Linnea Vår Vilde Kalgraff
Linnea Vår Vilde Kalgraff
Linnéa Vår Vilde Kalgraff er trainee hos Knowit Reaktor. Hun er en nyutdannet mediedesigner som elsker å jobber både analogt og digitalt for å skape godt design og gode brukeropplevelser.
Innlegg >

Eivind Kjellevold
Eivind Kjellevold
Eivind har 10 års bransjeerfaring med arbeid innenfor grafisk design og nye digitale medier. Designkompetanse på flere platformer, forretningsforståelse og et genuint engasjement for god brukeropplevelse.
Innlegg >
Flemming Lauritzen
Flemming Lauritzen
Flemming er front-end utvikler hos Knowit Reaktor Bergen. Han har jobbet med webutvikling siden 1999 og behersker et bredt spekter av disipliner og teknologier innen utvikling for web. Med en genuin interesse for webteknologi og -programmering er han til enhver tid oppdatert på sitt fagfelt, og er en naturlig rådgiver ved valg av teknologiske løsninger for font-end.
Innlegg >

Hanne Opedal
Hanne Opedal
Hanne har 13 års erfaring som webdesigner og prosjektleder fra bransjen. Hun har en Mastergrad i visuell kommunikasjon for nye medier, og har bred erfaring med ulike web og utviklingsprosjekter. Hanne har arbeidet med web- og multimediaproduksjon, konseptutvikling, undervisning og prosjektledelse til AD med ansvar for alt kreativt designarbeid overfor kunder.
Innlegg >
Richard Park Sneesby
Richard Park Sneesby
Richard har jobbet som designer siden 2004, og har bred erfaring: Webdesign, interaksjonsdesign, grafisk design, profilutvikling og pakningsdesign. De siste 5 årene har Richard fokusert på digital design og utvikling for alle kanaler og media, og er også en kompetent front-end utvikler. Richard evner å forene teknisk innsikt med fremragende design for å skape rike og minneverdige brukeropplevelser.
Innlegg >

Caroline Seim Sivertsen
Caroline Seim Sivertsen
Caroline har Bachelor i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, og 7 års erfaring fra DnB NOR Finans og TrygVesta hvor hun har jobbet med markedsføring, kommuniasjon, salg og kundepleie. I Reaktor jobber hun som prosjektleder for front-endprosjekter, hvor hun har ansvar for alle Fjord Norge og NCE Tourism prosjekter.
Innlegg >
Jon Skivenes
Jon Skivenes
Jon har 10 års bransjeerfaring fra grenselandet mellom kommunikasjon, web og strategi. Han har jobbet med interaksjonsdesign, strategisk design og rådgivning for digitale medier, og har lang erfaring innen kreativ ledelse og merkevarebygging for kunder innen media, industri og teknologi. Jon holder også foredrag om interaksjonsdesign, sosiale medier og det mobile internett.
Innlegg >