Dersom du skulle beskrevet nettsidens innhold til en person over telefon, hva hadde du sagt om bildet? Bruk dette som alt-tekst.