Når man jobber med tjenester kan dette være et veldig nyttig verktøy å bruke. En blueprint skal beskrive alle aspekter ved tjenesten i nok detalj slik at den kan verifiseres, implementeres og vedlikeholdes.