Tjenestedesign på norsk, service design på engelsk, handler om å gjøre tjenesten du leverer nyttig, brukervennlig, effektiv og attraktiv. Her kommer 5 overordnede prinsipper og litt om hva tjenestedesign er.