Posts tagged "universell utforming"
6 råd om gode alt-tekster

6 råd om gode alt-tekster

Dersom du skulle beskrevet nettsidens innhold til en person over telefon, hva hadde du sagt om bildet? Bruk dette som alt-tekst.
7 grunner til hvorfor universell utforming er viktig for deg

7 grunner til hvorfor universell utforming er viktig for deg

Universell utforming er ikke bare til hjelp for blinde og svaksynte. Det vil hjelpe deg! Tradisjonelt sett tenkes det ofte på svaksynte og blinde når man snakker om universell utforming (uu) og tilgjengelighet på nett. Vi snakker gjerne om talesyntese, leselist og nettleseren Jaws. Selv om at argumentet om at Google er «blind» brukes for...